Engagera dig i Forien's Quest Log

Hej, och tack för visat intresseForien's Quest Log översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

171

Strängar

15

Språk

100,0%

Översatt

Översättningsprojektet för Forien's Quest Log har för närvarande 171 strängar för översättning och är 100,0% klart. Om du vill bidra till översättningen av Forien's Quest Log måste du registrera dig på den här servern. Denna översättning är öppen endast för en begränsad grupp översättare. Kontakta projektansvariga om du vill bidra. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk